SÚŤAŽ "S NAMI NIE STE SAMI"

SÚŤAŽ "S NAMI NIE STE SAMI"

Účasť v súťaži je jednoduchá. Napíšte nám do súťažného formulára na akom mieste (mesto, obec dedina) trénujete Nordic Walking a ste v hre o zaujímavé ceny.

CENY DO SÚŤAŽE

1. cena – špeciálny kondičný tréning od TreningovyProgram.sk v hodnote 50 €. Žrebovanie 25.2.2021 - výherca: Mariana K., Hurbanovo

2. cena – registrácia + balíček na medzinárodnú finišerskú výzvu v roku 2021 od NordicWalker.Online v hodnote 25 €. Žrebovanie 18.2.2021 - výherca: Zuzana V., Rožnov pod Radhoštěm 

3. cena – dizajnové športové ponožky od značky Rock´Em v hodnote 20 €.  Žrebovanie 11.2.2021- výherca: Peter K., Bratislava

4. cena – kniha Severská chôdza /Nordic walking + multifunkčná šatka v hodnote 10 €.  Žrebovanie 4.2.2021 - výherca: Lenka S., Nitra

Začiatok súťaže: 28.1.2021, ukončenie: 25.2.2021.

 

Súťažný odpovedný formulár

Vašu odpoveď napíšte do správy formulára.


Please type your full name.
Invalid email address.
Neplatný vstup
Neplatný vstup


Podmienky súťaže: Súťaže sa môže zúčastniť každý vo veku od 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka. 

Čas na vyzdvihnutie výhry je 18 dní od zverejnenia výhercu. Po tomto čase nárok na výhru prepadá. Súťaže sa môžu zúčastniť iba občania SR, ČR a PL. Účasťou v súťaži dáva účastník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním svojho mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy poskytnutých v rámci súťaže a k ich využívaniu na ďalšie marketingové účely organizátora. Súhlas je daný na dobu 5 rokov a podľa § 14 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.