MADUNICKÝ CIBULÁK 2022 - NORDIC WALKING

MADUNICKÝ CIBULÁK 2022 - NORDIC WALKING

4. ročníka behu Madunický Cibulák. (Beh popri Váhu)

Hlavný organizátor: Obecný úrad Madunice 

Miesto a dátum konania: futbalový štadión Madunice, 27.8.2022, od 15:00 hod.

Nordic Walking – 5,7 km: muži, ženy, bez rozdielu veku

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku, bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Povrch: 80% lesné a poľné cesty, 20% asfalt. Trať nie je certifikovaná.

Prezentácia: 27.08.2022, 13.00 – 14.30 – futbalový štadión Madunice

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

13:00 – 14.30 – prezentácia bežcov

15:00 – štart behu detí podľa veku

16:00 – štart behu 10km

16:05 – štart behu 6km

16:15 – štart NW

17:30 – 18:00 – vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov, losovanie tomboly

Technické zázemie: toalety, sprcha, šatne – futbalový štadión

Účastnícky limit:  130 – detí, 350 účastníkov - dospelí bežci + NW

Štartovné: dospelý - 12€ (v prípade nenaplnenia kapacity, na mieste 15€)

                deti 2€ (v prípade nenaplnenia kapacity, na mieste 4€)         

Štartový balíček obsahuje:

štartové číslo s čipom na meranie času
občerstvenie na trati
účastnícku medailu
kupón na jedlo po preteku
pozornosti od sponzorov

REGISTRÁCIA A VIAC INFORMÁCIÍ NA MADUNICKÝ CIBULÁK