Tak sme to dali :) Spoznaj sám seba 2020

Previous Next

Spoznaj sám seba 2020 – historicky prvá finišerská výzva pre nordic walkerov