NORDIC WALKING PRE VAŠE ZDRAVIE

NORDIC WALKING PRE VAŠE ZDRAVIE

Nordic walking môže byť ten správny krok pre vaše zdravie

Nordic walking môže byť ten správny krok pre vaše zdravie, nie je to však zázračná pilulka, ktorá vyrieši okamžite všetky problémy.  Tak ako všetky zdraviu prospešné aktivity môže naraziť u niektorých jednotlivcov na určité kontraindikácie. Práve preto odporúčame ľuďom so zdravotnými ťažkosťami, aby predtým, než začnú s tréningom, absolvovali konzultáciu u svojho lekára.  Vo väčšine prípadov to neznamená, že sa budú musieť nordic walkingu vzdať, možno bude potrebný len iný prístup. Veď nie je náhoda, že sa nordic walking využíva ako doplnková aktivita pri liečbe niektorých diagnóz, alebo rehabilitácii. V obidvoch prípadoch je však potrebná súčinnosť s ošetrujúcim lekárom alebo rehabilitačným pracovníkom.

Čo ponúka nordic walking ľuďom, ktorí zatiaľ neobsadzujú stoličky v čakárňach zdravotníckych zariadení veľmi často

Jednoduchá odpoveď by bola, aby to tak zostalo aj naďalej. My sa však na prínosy nordic walkingu pozrieme trochu bližšie a odrazíme sa od definície zdravia, tak ako ju uvádza Svetová zdravotnícka organizácia: „Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia.“ Celostná – holistická medicína vníma človeka ako celok, stále viac sa ukazujú vzájomné súvislosti telesného a psychického zdravia. Pre naše účely si však toto delenie ponecháme, pretože korešponduje aj so štatistickými údajmi, ktoré nám ukazujú hlavné riziká a choroby, pred ktorými sa treba chrániť. Na čele tohto smutného rebríčka suverénne vedú choroby obehovej sústavy (kardiovaskulárne ochorenia), ktoré spôsobili na Slovensku v roku 2020 až 46 % úmrtí.  Tieto diagnózy sme si tak pekne zaradili medzi civilizačné ochorenia ako keby naša civilizácia bez nich ani nemohla existovať. Pravdou je, že veľa vonkajších faktorov ako je napríklad kvalita životného prostredia, stres,  pracovné podmienky, či podmienky bývania nevieme okamžite priamo ovplyvniť. Čo však ovplyvniť môžeme je naše správanie, napríklad pohybovú aktivitu, stravovacie návyky a spôsob odpočinku. Tu sa ukazuje práve možnosť uplatnenia nordic walkingu.

Naši prarodičia sa hýbali aj bez vedeckých štúdií

Súčasná populácia však chce mať veci viac preskúmané, dokázané a preto som trochu googlil. Napriek tomu, že nordic walking je pomerne mladým športom,  štúdií o jeho účinkoch sú stovky. Preto ma veľmi potešil článok Health Benefits of Nordic Walking A Systematic Review, publikovaný v American Journal of Preventive Medicine. V prehľade sú  systematicky zhrnuté, analyzované  a interpretované  zdravotné prínosy nordic walkingu  (chôdze s palicami) v porovnaní  rýchlou chôdzou bez palíc, alebo joggingom. V období od novembra 2010 do mája 2012 sa uskutočnilo systematické a komplexné vyhľadávanie literatúry. Údaje sa analyzovali v období od apríla 2011 do mája 2012. Identifikovalo sa šestnásť RCT s celkovým počtom 1062 pacientov a 11 pozorovacích štúdií s 831 pacientmi. Súčasná analýza odhalila, že pokiaľ ide o krátkodobé a dlhodobé účinky na srdcovú frekvenciu, spotrebu kyslíka, kvalitu života a ďalšie opatrenia, nordic walking je lepší ako rýchla chôdza bez palíc a v  niektorých koncových bodoch ako jogging. Nordic walking má priaznivé účinky na pokojovú srdcovú frekvenciu, krvný tlak, záťažovú kapacitu, maximálnu spotrebu kyslíka a kvalitu života a možno ho tak odporučiť širokému spektru ľudí ako primárnu a sekundárnu prevenciu.

Reklama

Zbohom guľaté bruško

Reklamný slogan, ktorý dosť často používajú predajcovia „zázračných“ piluliek na chudnutie, ktoré nie vždy ale fungujú. A nefunguje to tak jednoducho ani s nordic walkingom. Štúdie potvrdzujú vyšší výdaj energie oproti bežnej chôdzi. Napríklad štúdia The Cooper Institute Dallas publikovaná v roku 2002  uvádza zvýšenie takmer až o 20 %. Na druhej strane zatiaľ nie sú k dispozícii relevantné údaje, ktoré by potvrdzovali priamy účinok na znižovanie nadváhy, či obezity. Napríklad metaanalýza, ktorej autori  systematicky zhrnuli a analyzovali  výsledky dvanástich štúdií skúmajúcich účinok nordic walkingu na jednotlivcov s nadváhou a obezitou (BMI nad 25) nepotvrdila, žiadne významné rozdiely v telesnom tuku oproti kontrolnej skupine. Štúdia, ktorú uverejnil Journal of physical activity & health v roku 2020 však potvrdila l  významné zlepšenie  ďalších   telesných parametrov. Takže nordic walking určite pomáha znižovaniu nadváhy, ale rozhodujúcu úlohu zohráva strava, jej množstvo a kvalita.

Stres náš každodenný

Rodina, práca, doprava,  bývanie, politika, zhoršujúce sa životné prostredie. Proste existuje množstvo vecí a okolností, ktoré v nás môžu  vyvolávať stres, obavy, či depresie. Časť stresu si ľudia vedome, či nevedomky vytvárajú sami. Prehnané očakávania, alebo túžby, zbytočné obavy zo situácií, ktoré nikdy nemusia nastať a podobne. Ale to je trochu iná téma ako nordic walking, ktorý nám však tiež môže prispieť k odbúraniu stresu a zlepšenie celkovej psychickej pohody, dokonca pocity šťastia. Pri nordic walkingu sa tak ako pri iných pohybových aktivitách vyplavujú endorfíny, ktorým hovoríme hormóny šťastia. Keď tento proces umocníte pohybom v prírode, necháte sa pohltiť jej krásou, môže to ma lepší efekt ako zbytočná tabletka a ešte bez vedľajších účinkov. Podobne ako beh aj nordic walking môže byť aj určitou formou meditácie. Nie je potrebné hľadať ďalšiu vedeckú štúdiu. Najlepšie je to vyskúšať.

 

Foto: Nordicwalker.online. Napísal: Steve.