SVETOVÝ POHÁR V NW TALIANSKO, TIRANO

Previous Next

Talianske mesto Tirano sa nachádza v hornej časti údolia Valtellina, neďaleko švajčiarskych hraníc. Patrí do provincie Sondrio v regióne Lombardia. Údolím  preteká rieka Adda, ktorá dodáva údoliu osobité čaro. Nadmorská výška mesta je 441 m n.m. takže sú tam celkom vhodné podmienky pre pestovanie viniča a ovocia. Už v prvých okamihoch ma fascinovala scenéria, ktorá sa mi naskytla. Prechádzajúc  jabloňovým sadom, som obdivoval mohutné štíty, na ktorých sa odrážali slnečné lúče od zvyškov snehovej pokrývky. Hoci mám ovocie rád, k návšteve mesta ma nemotivovalo ovocinárstvo, ba nebola to ani tá scenéria, ktorú som spoznal až na mieste. Dôvodom mojej cesty  bol  nordic walking. Uplynulý víkend sa  tam konal  Svetový pohár v Nordic Walking, Tirano 2023. Bolo mi cťou i potešením pracovať v medzinárodnom tíme rozhodcov počas celého podujatia. Keď hovorím o celom podujatí mám na mysli aj prácu, ktorú nie všetci vidia a vnímajú. Tá sa začala už v piatok 9. júna, teda deň pred samotnými pretekmi.

Priatelia, čaká nás práca, práca a práca

To boli slová duše pretekov a zároveň hlavnej rozhodkyne Lucy Renion z tímu Nordic walking Valtellina. Množstvo práce, ktoré vykonala so svojím tímom dobrovoľníkov počas príprav bolo obrovské. Každý, kto organizoval nejakú športovú súťaž, si to vie predstaviť. Rozhodcovský tím vstúpil do prípravnej fázy v piatok 9. júna, teda deň pred pretekmi. Hlavnou úlohou bola kontrola trate z hľadiska bezpečnosti, prípadné úpravy a potom dôsledné značenie trate.  Ako vidieť aj z priložených fotografií, časť trasy viedla ovocnými sadmi, čo bolo na jednej strane veľmi príjemne, na druhej strane, pri nedostatočnom značení to mohlo byť pre pretekárov bludisko. Takže krok za krokom sme hodnotili jednotlivé úseky, značili ich páskou alebo v prípade potreby ekologickým značkovacím sprejom. Ten sme používali najmä pri vyznačení odbočiek alebo smeru pohybu v úseku, kde sa pretekári míňali v oboch smeroch. V niektorých častiach, najmä na cyklotrase, sme používali mobilné kovové zábrany. K niektorým uzáverám ciest a chodníkov sme sa museli vrátiť ešte ráno pred pretekmi, lebo ich nebolo možné uzatvoriť piatok aby sme neobmedzili prístup majiteľom pozemkov, cyklistom i ďalšej verejnosti. Celý okruh mal dĺžku 2,5 kilometra, čo sa možno nezdá veľa, ale vzhľadom na už spomínaný charakter terénu to dalo celkom zabrať, pretože niekoľko rozhodcov popoludní nebolo na trase ale na námestí Piazza Cavour, kde vykonávali kontrolu a značenie nordic walking palíc pretekárom. Nemenej dôležité bolo rozdelenie rozhodcov na jednotlivé stanovištia, tak aby bolo čo najlepšie pokrytie a nedošlo k nejakým zmätkom. Potom nasledoval krátky brífing  rozhodcov, aby sme si objasnili zopakovali základné princípy hodnotenia a systém komunikácie.  Ani sme sa nenazdali a bolo sa treba rýchlo pripraviť na slávnostné otvorenie Nordic Walking World Cup, Tirano, Italy 2023, ktoré sa konalo o 18:00 na námestí Piazza Cavour. Podujatie otvoril prezident Nordic walking Valtellina Mario Chiappariny,  potom nasledovali prejavy predstaviteľov mesta Tirano  a Marka Kantanevu, tvorcu a propagátora nordic walkingu. Marko okrem iného poďakoval aj Marcinovi Szulc  za obrovský prínos pri propagácii NW vo svete. 

Súčasťou otváracieho ceremoniálu bol aj slávnostná prísaha všetkých rozhodcov. Potom sme sa popriali veľa šťastia do ďalšieho dňa a išli si odpočinúť.

Reklama

V sobotu 10. júna nás vítal pekný slnečný deň

To nám urobilo veľkú radosť, pretože stáť celý deň na stanovišti v daždi by nebola veľká pohoda. Po raňajkách sme sa rýchlo presunuli na trať dokončiť úpravy, najmä uzavretie úsekov, ktoré sme nemohli zatvoriť v piatok. Príprava štartovacieho koridoru a už sa začali zbierať pretekári. 15 minút pred štartom bol každý rozhodca na svojom stanovišti. Štart pretekov na desať a dvadsať jeden kilometrov bol o 9:00 hodine. Ako som už uviedol, celý okruh trasy pretekov mal 2,5 kilometra, takže pretekári na 10 kilometrov ho museli prejsť štyri krát. Pretekári na 21 kilometrov ho museli prejsť osem krát a pridať ešte jeden kilometer. Pretekári súťažiaci na päť kilometrovej trati, ktorí štartovali popoludní o 13:00, museli prejsť okruh dvakrát. Nechcem teraz viacnásobné opakovanie okruhu hodnotiť z pohľadu pretekárov, to by nám najlepšie povedali oni ako to prežívali. Z pohľadu rozhodcu to má určitú výhodu. Žiaden z rozhodcov nejde na preteky aby niekoho „nachytal“. Jeho úlohou je strážiť dodržiavanie fair play súťaže, správnej techniky a v neposlednom rade dbať o bezpečnosť pretekárov aby v prípade potreby mohol zabezpečiť pomoc. Výhodou opakovaného prechodu pretekára stanovišťom rozhodcu, je možnosť opakovaného hodnotenia. V prvom kole sme využívali najmä možnosť edukácie – teda vysvetľovania chýb a ukážky správnej techniky. Za tieto upozornenia mnoho pretekárov stihlo aj poďakovať a mnohí si v ďalšom kole už chybu napravili. V prípade, že sa tak nestalo, nasledovalo upozornenie, alebo ak sa jednalo o závažný nedostatok, žltá karta. Tých bolo počas pretekov vo všetkých kategóriách rozdaných tridsaťpäť. Je to veľa, či málo? To nie je podstatné, dôležité je, že podľa rozhodcov boli oprávnené. Nordic walking je veľmi technický šport. Dodržiavanie správnej techniky má dva zásadné aspekty. V prvom rade zdravotný, pretože pri nesprávnej technike nie sú aktívne všetky zdravotné benefity, ba dokonca môže pôsobiť negatívne. Druhým aspektom, ktorý vystupujete do popredia najmä na pretekoch, je dodržiavanie fair play súťaže. Nedodržiavaním niektorých princípov, môže pretekár získať neoprávnenú výhodu oproti ostatným. Mám za to, že väčšina pretekárov si tieto fakty uvedomuje a prijali aj upozornenia s pokorou. Osobne som zažil, že po skončení pretekov mi viacerí pretekári poďakovali. A nebol som to len ja. Nakoniec, pri slávnostnom vyhodnotení pretekov sa pretekári zdvihli zo sedadiel a odmenili celý tím rozhodcov mohutným potleskom.

Záverečnou disciplínou podujatia bol štafetový nordic walking, ktorý sa konal v nedeľu 11. júna

V nedeľu by si mnohí možno i radi odpočinuli ale čakala nás ešte práca, pripraviť a zrealizovať štafetový nordic walking družstiev. Tento závod bol výnimočný a určite sa zapíše do histórie svetového nordic walkingu. Konal sa totiž prvý krát. O to náročnejšia bola príprava. Bolo treba starostlivo zvážiť všetky detaily aby boli preteky plynulé a bezpečné počínajúc štartom, výmenou pretekárov či občerstvením. Súťažili družstvá žien, mužov, zmiešané a jedno družstvo zdravotne postihnutých pretekárov. Slnko od rána nemilosrdne pálilo a litre vody, ktoré sme do seba liali boli o chvíľu na tričkách. Nikto sa nesťažoval, o deviatej bolo všetko pripravené tak, aby sa o desiatej mohlo začať. Dĺžka štafety bola 4 x 2 kilometre. To znamenalo, že každý pretekár musel absolvovať 400 metrový ovál štadiónu päť krát. Pre viacerých pretekárov to bol dovtedy nepoznaný povrch, okrem toho aby sa nepoškodil, mohli byť použité len palice s guľatým ukončením alebo gumenými chráničmi hrotov. Z týchto dôvodov sme sa dohodli, že budeme pri posudzovaní niektorých chýb miernejší. Pred štartom bolo potrebné všetkých účastníkov oboznámiť s postupom výmeny čipov a ostatnými pravidlami pretekov. Pretekári na dráhe sa doslova roztápali pod slnečnou páľavou ale nevzdávali to, bojovali. Všetkých dvanásť štafetových družstiev to zvládlo.  Popoludní sa  konalo slávnostné vyhodnotenie štafetových pretekov družstiev a oficiálne ukončenie Svetového Pohára Nordic Walking Tirano 2023. Hoci preteky boli slávnostne ukončené, akosi sa nám nechcelo odísť. Rozhovory, fotografie, objatia. Mnohí sme sa videli v Tirane prvý krát, ale za tie tri dni sme si na seba zvykli, spoločná práca nás zblížila.  Ale nedá sa nič robiť, mnohých čakajú stovky či tisíce kilometrov cesty do svojich domovov. Tak sa postupne lúčime ale ostávajú úžasné spomienky. Na námestí Piazza Cavour ostávajú najmä domáci rozhodcovia, organizátori a dobrovoľníci, ktorých čaká ešte odpratanie technického vybavenia. Aj ja pomaly opúšťam námestie. Idem na hotel, v pondelok ma čaká ešte návšteva Bergama, ale to je zas trochu iný príbeh.

 

Text a Foto: Steve