Priebežné výsledky - Prvá finišerská výzva pre NW v roku 2020

Priebežné výsledky - Prvá finišerská výzva pre NW v roku 2020

Spoznaj sám seba – prvá finišerská výzva pre nordic walkerov v roku 2020.

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY

Barborská cesta I. etapa - Banská Bystrica - Staré Hory / 21,9 km. 

JEDNOTLIVCI

Štefan Lieskovský / Nordic walking sport / Banská Bystrica

Ján Brádňanský / Nordic walking sport / Banská Bystrica

Robert Umrian / Nordic walking team / Šaľa

Patrícia Botková / Nordic walking team / Šaľa

Andrea Faboková / Marathon BB team / Banská Bystrica

Ľudmila Paučová / Marathon BB team / Banská Bystrica

Jaroslava Kružlicová / Marathon BB team / Banská Bystrica

Zadrabajová Zuzana / Nordic walking Liptov

Zadrabaj Kamil / Nordic walking Liptov

Ľubica Letanovská / ...

Zuzana Neczliová / PiJanko Walking Team / Senec

Rastislav Neczli / PiJanko Walking Team / Senec

Silvia Žákovicová / PiJanko Walking Team / Senec

Marián Žákovic / PiJanko Walking Team / Senec

Roman Veres / NW BA / Nitra

Iveta Dobrocká / Lučenec

Dobrocká Hana / Lučenec

TÍMY

Nordic walking sport / Banská Bystrica 

Nordic walking team / Šaľa

Marathon BB team /  Banská Bystrica

Nordic walking / Liptov

PiJanko Walking Team / Senec

Barborská cesta II. etapa - Staré Hory - Skalka / 27,57 km

JEDNOTLIVCI

Robert Umrian / Nordic walking team / Šaľa

Patrícia Botková / Nordic walking team / Šaľa

Ján Brádňanský / Nordic walking sport / Banská Bystrica

Štefan Lieskovský / Nordic walking sport / Banská Bystrica

Zuzana Zadrabajová  / Nordic walking Liptov

Kamil Zadrabaj  / Nordic walking Liptov

Andrea Faboková / Marathon BB team /  Banská Bystrica

Ľudmila Paučová / Marathon BB team /  Banská Bystrica

Jaroslava Kružlicová / Marathon BB team /  Banská Bystrica

Zuzana Neczliová / PiJanko Walking Team / Senec

Rastislav Neczli / PiJanko Walking Team / Senec

Silvia Žákovicová / PiJanko Walking Team / Senec

Marián Žákovic / PiJanko Walking Team / Senec

Iveta Dobrocká / Lučenec

Hana Dobrocká  / Lučenec

Roman Veres / NW BA / Nitra

Ľubica Letanovská / ...

TÍMY

Nordic walking team / Šaľa

Nordic walking sport / Banská Bystrica

Nordic walking / Liptov

Marathon BB team /  Banská Bystrica

PiJanko Walking Team / Senec

Barborská cesta III. etapa -  Skalka - Kremnica / 18,6 km

JEDNOTLIVCI

Robert Umrian / Nordic walking team / Šaľa

Patrícia Botková / Nordic walking team / Šaľa

Zuzana Zadrabajová  / Nordic walking Liptov

Kamil Zadrabaj / Nordic walking Liptov

Ján Brádňanský / Nordic walking sport / Banská Bystrica

Štefan Lieskovský / Nordic walking sport / Banská Bystrica

Andrea Faboková / Marathon BB team /  Banská Bystrica

Ľudmila Paučová / Marathon BB team /  Banská Bystrica

Jaroslava Kružlicová / Marathon BB team /  Banská Bystrica

Zuzana Neczliová / PiJanko Walking Team / Senec

Rastislav Neczli / PiJanko Walking Team / Senec

Silvia Žákovicová / PiJanko Walking Team / Senec

Marián Žákovic / PiJanko Walking Team / Senec

Iveta Dobrocká / Lučenec

Dobrocká Hana / Lučenec

Ľubica Letanovská / ...

TÍMY

Nordic walking team / Šaľa

Nordic walking / Liptov

Nordic walking sport / Banská Bystrica

Marathon BB team /  Banská Bystrica

PiJanko Walking Team / Senec

Barborská cesta IV. etapa -  Kremnica - Sklené Teplice / 28,3 km

JEDNOTLIVCI

Zuzana Zadrabajová  / Nordic walking Liptov

Kamil Zadrabaj  / Nordic walking Liptov

Robert Umrian / Nordic walking team / Šaľa

Patrícia Botková / Nordic walking team / Šaľa

Andrea Faboková / Marathon BB team /  Banská Bystrica

Ľudmila Paučová / Marathon BB team /  Banská Bystrica

Jaroslava Kružlicová / Marathon BB team /  Banská Bystrica

Ján Brádňanský / Nordic walking sport / Banská Bystrica

Štefan Lieskovský / Nordic walking sport / Banská Bystrica

Iveta Dobrocká / Lučenec

Hana Dobrocká  / Lučenec

Zuzana Neczliová / PiJanko Walking Team / Senec

Rastislav Neczli / PiJanko Walking Team / Senec

Silvia Žákovicová / PiJanko Walking Team / Senec

Marián Žákovic / PiJanko Walking Team / Senec

Ľubica Letanovská / ...

TÍMY

Nordic walking / Liptov

Nordic walking team / Šaľa

Marathon BB team /  Banská Bystrica

Nordic walking sport / Banská Bystrica

PiJanko Walking Team / Senec

Barborská cesta V. etapa - Sklené Teplice – Banská Štiavnica 12,3 km 

JEDNOTLIVCI

Zuzana Zadrabajová  / Nordic walking Liptov

Kamil Zadrabaj  / Nordic walking Liptov

Robert Umrian / Nordic walking team / Šaľa

Patrícia Botková / Nordic walking team / Šaľa

Iveta Dobrocká / Lučenec

Hana Dobrocká  / Lučenec

Zuzana Neczliová / PiJanko Walking Team / Senec

Rastislav Neczli / PiJanko Walking Team / Senec

Silvia Žákovicová / PiJanko Walking Team / Senec

Marián Žákovic / PiJanko Walking Team / Senec

Andrea Faboková / Marathon BB team /  Banská Bystrica

Ľudmila Paučová / Marathon BB team /  Banská Bystrica

Jaroslava Kružlicová / Marathon BB team /  Banská Bystrica

Ján Brádňanský / Nordic walking sport / Banská Bystrica

Štefan Lieskovský / Nordic walking sport / Banská Bystrica

Ľubica Letanovská / ...

TÍMY

Nordic walking / Liptov

Nordic walking team / Šaľa

PiJanko Walking Team / Senec

Marathon BB team /  Banská Bystrica

Nordic walking sport / Banská Bystrica

Barborská cesta VI. etapa - Banská Štiavnica – Bacúrov 27,6 km.

JEDNOTLIVCI

Zuzana Zadrabajová  / Nordic walking Liptov

Kamil Zadrabaj  / Nordic walking Liptov

Dobrocká Iveta  / Lučenec

Dobrocká Hana / Lučenec

Robert Umrian / Nordic walking team / Šaľa

Patrícia Botková / Nordic walking team / Šaľa

Zuzana Neczliová / PiJanko Walking Team / Senec

Rastislav Neczli / PiJanko Walking Team / Senec

Silvia Žákovicová / PiJanko Walking Team / Senec

Marián Žákovic / PiJanko Walking Team / Senec

Ján Brádňanský / Nordic walking sport / Banská Bystrica

Štefan Lieskovský / Nordic walking sport / Banská Bystrica

Andrea Faboková / Marathon BB team / Banská Bystrica

Ľudmila Paučová / Marathon BB team / Banská Bystrica

Jaroslava Kružlicová / Marathon BB team / Banská Bystrica

TÍMY

Nordic walking / Liptov

Nordic walking team / Šaľa

PiJanko Walking Team / Senec

Nordic walking sport / Banská Bystrica

Marathon BB team / Banská Bystrica

Barborská cesta VII. etapa - Bacúrov – Zvolen 16,2 km.

JEDNOTLIVCI

Zuzana Zadrabajová  / Nordic walking Liptov

Kamil Zadrabaj / Nordic walking Liptov

Dobrocká Iveta  / Lučenec

Zuzana Neczliová / PiJanko Walking Team / Senec

Rastislav Neczli / PiJanko Walking Team / Senec

Silvia Žákovicová / PiJanko Walking Team / Senec

Marián Žákovic / PiJanko Walking Team / Senec

Hana Dobrocká  / Lučenec

Robert Umrian / Nordic walking team / Šaľa

Patrícia Botková / Nordic walking team / Šaľa

Ján Brádňanský / Nordic walking sport / Banská Bystrica

Štefan Lieskovský / Nordic walking sport / Banská Bystrica

Andrea Faboková / Marathon BB team / Banská Bystrica

Ľudmila Paučová / Marathon BB team / Banská Bystrica

Jaroslava Kružlicová / Marathon BB team / Banská Bystrica

TÍMY

Nordic walking / Liptov

PiJanko Walking Team / Senec

Nordic walking team / Šaľa

Nordic walking sport / Banská Bystrica

Marathon BB team / Banská Bystrica

Barborská cesta VIII. etapa - Zvolen – Sampor 11,7 km.

JEDNOTLIVCI

Zuzana Zadrabajová  / Nordic walking Liptov

Kamil Zadrabaj / Nordic walking Liptov

Dobrocká Iveta  / Lučenec

Zuzana Neczliová / PiJanko Walking Team / Senec

Rastislav Neczli / PiJanko Walking Team / Senec

Silvia Žákovicová / PiJanko Walking Team / Senec

Marián Žákovic / PiJanko Walking Team / Senec

TÍMY

Nordic walking / Liptov

PiJanko Walking Team / Senec

Barborská cesta IX. etapa - Sampor - Banská Bystrica 22,3 km.

JEDNOTLIVCI

Zadrabajová Zuzana / Nordic walking Liptov

Zadrabaj Kamil / Nordic walking Liptov

Iveta Dobrocká   / Lučenec

Zuzana Neczliová / PiJanko Walking Team / Senec

Rastislav Neczli / PiJanko Walking Team / Senec

Silvia Žákovicová / PiJanko Walking Team / Senec

Marián Žákovic / PiJanko Walking Team / Senec

TÍMY

Nordic walking / Liptov

PiJanko Walking Team / Senec 

 

Čas na splnenie výzvy je od 1.5. do 4.12.2020.

Registrácia na finišerskú výzvu je cez partnerský portál www.pretekaj.sk

Viac informácii o Barborskej Ceste nájdete na https://barborskacesta.sk/