Prvá finišerská výzva pre nordic walkerov v roku 2020

Prvá finišerská výzva pre nordic walkerov v roku 2020

Vydaj sa na cestu!

Počas deviatich etáp sa ocitneš na vrcholkoch nádherných hôr, ale objavíš aj krásu hlbokých dolín. Cesta hore a dole je ako sám život. Vyber sa na cestu spoznávať prírodu, mestá, pamiatky a ľudí, ale popri tom najlepšie spoznáš sám seba.  Kráčaj za poznaním ...

Spoznaj sám seba – prvá finišerská výzva pre nordic walkerov v roku 2020. Podstatou výzvy je absolvovanie historicky známej Barborskej cesty technikou nordic walking. Trasa pozostáva s deviatich etáp, ktoré sú vyšpecifikované v popise trasy. Okrem poznávania krásnej slovenskej prírody, historických miest a kultúrnych pamiatok je to príležitosť poznať najmä sám seba. Svoju telesnú i psychickú kondíciu, myslenie i hodnoty.

O TRASE BARBORSKÁ CESTA

Celá trasa má 9 etáp, spolu 186,2 km.

  1. etapa Banská Bystrica – Staré Hory 21,9 km. Na trase sú štyri kontrolne body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.  
  2. etapa Staré Hory – Skalka 27,6 km. Na trase je šesť kontrolný bodov (zastavení), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy. 
  3. etapa Skalka – Kremnica 18,6 km. Na trase sú štyri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.  
  4. etapa Kremnica – Sklené Teplice 28,3 km. Na trase sú tri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.  
  5. etapa Sklené Teplice – Banská Štiavnica 12,3 km. Na trase sú tri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy. 
  6. etapa Banská Štiavnica – Bacúrov 27,6 km. Na trase je päť kontrolných bodov (zastavení), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy.
  7. etapa Bacúrov – Zvolen 16,2 km. Na trase sú štyri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy. 
  8. etapa Zvolen – Sampor 11,7 km. Na trase sú tri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy. 
  9. etapa Sampor - Banská Bystrica 22,3 km. Na trase sú štyri kontrolné body (zastavenia), kde je potrebné urobiť foto účastníka výzvy. 

 

Najvyšší bod: Skalka (1220 m n. m.)

Najnižší bod: most nad riekou Hron (250 m n. m.)

Max. prevýšenie: 801 m (profil) (2. etapa, Harmanec – Skalka)

Max. stúpanie: 38% (5.etapa, 5 km za Repišťom do BŠ)

Max. klesanie: 39% (profil) (7.etapa, zostup z Pustého hradu)

Povrch : nespevnený povrch -  lesné a štrkové  chodníky, asfaltové cesty a chodníky

 

Čas na splnenie výzvy je od 1.5. do 4.12.2020 

Registrácia na finišerskú výzvu je cez partnerský portál www.pretekaj.sk  

 

„Poznávaj seba samého...“

„Poznávaj to, čo vybudoval človek...“

„Poznávaj to, čo vybudovala príroda...“

 

Viac informácii o Barborskej Ceste nájdete na https://barborskacesta.sk/