nordicwalker.online

Mudrovačka od Colina Powella

Spoznaj sám seba – prvá finišerská výzva pre nordic walkerov v roku 2020.

Mudrovačka od Rousseau J. Jacques

Vydaj sa na cestu!

Počas deviatich etáp sa ocitneš na vrcholkoch nádherných hôr, ale objavíš aj krásu hlbokých dolín. Cesta hore a dole je ako sám život. Vyber sa na cestu spoznávať prírodu, mestá, pamiat...

Minule sme si už povedali, prečo je dobré robiť veľké objemy tréningov v nízkej intenzite a aká by mala asi byť, aby to splnilo účel.

Mudrovačka Sthephen Dolley Jr