nordicwalker.online

Ďakujeme všetkým priaznivcom, že ste sa zapojili do našej ankety ... prečo nordic walking? Dostali sme takmer  dvestopäťdesiat odpovedí, z ktorých by sa naozaj dalo vyskladať „puzzle“. Nie všetky boli úplne jednoznačné,  pret...

Beh k Hubertovi 2020 - NW 5,4km

Mudrovačka Andriew Carnegie 

Foto: Milan Alberti

Vianočný beh mesta Lučenec - Nordic Walking / 2019

Súťažná sezóna nám končí, tak sme pre vás zmapovali preteky aj v Česku a pridali sme aj pár zaujímavostí.

Najstarší a najväčší vianočný beh na Slovensku!