nordicwalker.online

Foto: Ivan Čillík 

Run & Walk 2020 / Skalka pri Kremnici 

Mudrovačka od Colina Powella

Spoznaj sám seba – prvá finišerská výzva pre nordic walkerov v roku 2020.

Mudrovačka od Rousseau J. Jacques

Vydaj sa na cestu!

Počas deviatich etáp sa ocitneš na vrcholkoch nádherných hôr, ale objavíš aj krásu hlbokých dolín. Cesta hore a dole je ako sám život. Vyber sa na cestu spoznávať prírodu, mestá, pamiat...