nordicwalker.online

Mudrovačka Charmaine J. Forde

Otvorenie bežeckej sezóny 2020

Mudrovačka Bill Gates

Miesto a dátum konania:
Areál Kemping Park Karpaty Kuchyňa, okolitý les a turistické chodníky

Dátum:
sobota 21.marec 2020, so štartom o 11:00 hod.

Disciplína:

Ďakujeme všetkým priaznivcom, že ste sa zapojili do našej ankety ... prečo nordic walking? Dostali sme takmer  dvestopäťdesiat odpovedí, z ktorých by sa naozaj dalo vyskladať „puzzle“. Nie všetky boli úplne jednoznačné,  pret...

Beh k Hubertovi 2020 - NW 5,4km